Døgnvakt  
   
         
  Vi rykker ut til alle døgnes tider. Vi har også et lager med bygningsmaterialer for å sikre hus og leiligheter etter innbrudd eller uforutsette skader.  
       
         
  Vakt telefon: 920 21 753